4,9

base​ret på 22 anmeldelser.

Vi værner om vores kunder og sikre altid at arbejdet er godt udført.

"Vi er meget tilfredse"

Vi har i flere år fast brugt rvk. Første år til udvendig vinduespudsning, senest også til rensning af tag. Vi er meget tilfredse med rvk...

Henrik Ludolf

"En rigtig rar person"

En rigtig rar person og kommer ca samtidelig hver måned, arbejdet er super , og vi er meget tilfreds med det der bliver udført...

Anette Frandsen

"Et sublim firma"

Ganske enkelt et sublim firma, altid til at stole på, stor anbefaling herfra en meget tilfreds kunde.

René Ravnholt

​​

​Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

RVK
Gl. Stationsvej 1a
8400 Ebeltoft

CVR-nr.: 17414097

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via:

Mail: rvk@mail.dk
Telefon: 61853606

Behandlingsaktiviteter

 • Besøg på vores hjemmeside
  ​Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

 • Kommunikation med potentielle kunder
  ​Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.
  ​Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
  ​Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
  ​Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.


Kunder


 • ​Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.
  ​Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Bogføring

 • Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
  ​Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
  ​Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

 • Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.
  ​Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
  ​Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.
  ​Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.
  ​Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere

 • Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
  ​Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
  ​De oplysninger vi har om vores kunder, deriblandt adresse og ydelser, ligger hos firmaet Skvizbiz.
  ​Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
  ​Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

 1. Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed

 • Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
  ​Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder

 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
  ​Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  ​Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

 • Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os for et godt tilbud

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi giver også gerne et uforpligtende tilbud. Du kan ringe til os på telefon 61 85 36 06 eller sende en e-mail til rvk@mail.dk. Du kan også benytte vores kontaktformular.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Har du en opgave, jeg skal kigge på?

Lad mig kontakte dig!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Pålidelighed og troværdighed, og et kompromisløst krav til kvalitet er de nøgleord RVK bygger på.

​​

Vi har store krav til miljørigtige løsninger. Alle vores rengøringsmidler er således skånsomme for miljøet.​

Kontakt os

RVK - Vinduespolering

​​Gl. Stationsvej 1A

8400 Ebeltoft

Telefon: 61 85 36 06

E-mail: rvk@mail.dk