Vores produkter og miljøet

Det aktive stof i anvendelse når vi renser tage, facader, fliser og træværk, er pelargonsyre der ødelægger algernes cellevægge. Algernes celler ”forbløder” og algerne udtørrer. Det er kun de ramte alger, der bekæmpes. 

Vi kan benytte midlerne året rundt. Normalt ses effekten indenfor få timer, men i kølige perioder kan der gå op til en uge.

Afhængig af skyggeforhold, type overflade og især afstanden til træer og buske, behandler vi for eksempel tage højst én gang om året.   

Midlet nedbrydes primært af jordbakterier, som omdanner stoffet til vand og CO2 uden andre restprodukter. 

Vigtigt:

Vi behandler ikke flader med kobber, zink samt nye ikke oxiderede metaloverflader, da disse kan få misfarvninger af midlet.